پروفایل من

فاطمه تحریرچی

گرافیک،عکاسی

  • متولد 13 تیر 1365
  • fatima.tahrir@gmail.com
آرشیو

به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من....


دوســــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــان لطفا راجع به نوشته یا امضاء روی کارها نظر ندین برش نمی دارم(هر کسی هم به کاراش مطمئن است این کار را انجام بده)

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 30 مرداد 1390
بازدید پروفایل: 4675