پروفایل من

یعقوب قمری شریف آبادی

نقاشی ( رنگ روغن)

  • تهران
  • ورامین
  • http://www.foroughemahtab.com/fa
آرشیو

پروردگارا! ای آفریننده عشق! ای معشوقه ناز! ای احد بیهمتا! چشم امید ما به الطاف مقدس و منور و مطهر توست، تا عنایتی فرمایی و ما نیز به مقام عشق و معشوق نایل شویم. خداوندا! حال و هوای بهیمیّت را از ما دور فرما تا ما به وحدت برسیم و توان شناخت مقام والا و رفیع رهبر عزیزمان را داشته و قدرشناس و شکرگزار ایشان باشیم، و اگر اینگونه نباشیم به فرموده قرآن به عذاب الیم حیوانیّت و ظلمت گرفتار خواهیم شد. خداوندا! تویی که رحمان و رحیمی. در این مسیر الهی ما را پایدار نما، تا شاکر و خدمتگزار رهبر عظیم الشأن انقلابمان باشیم.


 


سایت شخصی : ( فروغ مهتاب )


http://www.foroughemahtab.com/fa


 

عضویت در تاریخ 14 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 2055