پروفایل من

یعقوب قمری شریف آبادی

نقاشی ( رنگ روغن)

  • تهران
  • ورامین
  • http://www.foroughemahtab.com/fa
آرشیو


عارف ،هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب شریف آبادی:ان شاالله خداوند به همه ما عنایت کند این معنا را دریابیم که اول عاشق باشیم بعد عامل به حرکات و سکناتمان. اول کلمه عشق، کلمه صدق باشیم  بعد خدمتگزار، بنده  و عبد. 
کانال تلگرامی استاد
T.me/foroughemahtab
اینستاگرام فروغ مهتاب
@foroughemahtab

عضویت در تاریخ 14 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 2179