بیوگرافی و سوابق

یاسمن ثروتیان

نقاش و تصویرگر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
تصویرسازی کارشناسی ارشد مهر   1387 شهریور   1387 دانشگاه هنر تهران ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
گرافیک کارشناسی بهمن   1380 شهریور   1380 دانشگاه هنر تهران ایران
سوابق کاری