بیوگرافی و سوابق

یاسین هزاریان

طراح UI/UX
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
مدیریت کسب و کار MBA kamyaran Co آذر 1394 ایران
تحصیلات
سوابق کاری