پروفایل من

محمد قصابی

عکاسی

  • متولد 25 بهمن 1369
  • اصفهان
  • کاشان
  • mh.ghassabi@gmail.com
آرشیو

رو به غروب


ریخته سرخ غروب

جابجا بر سر سنگ.

کوه خاموش است.

می خروشد رود.

مانده در دامن دشت

خرمنی رنگ کبود.سایه آمیخته با سایه.

سنگ با سنگ گرفته پیوند.

روز فرسوده به ره می گذرد.

جلوه گر آمده در چشمانش               زنده باد سهرابآلبوم های من

عضویت در تاریخ 6 آبان 1388
بازدید پروفایل: 2750