پروفایل من

محمد باقر کمالی

گرافیک

  • 09137135447
  • کرمان
  • http://yekakheralzamani.blog.ir/
  • m.bagher.kamalli@chmail.ir
آرشیو

جنگ نرفتم اما زیاد جنگیدم ، جانباز نیستم اما با جونم زیاد بازی کردم ،
کوچه ای به نامم نشد اما همیشه اواره ی کوچه هابودم ، لباس خاکی
نپوشیدم اما لباسم همیشه خاکی بود ، ترکش نخوردم اما هزاران بار ترکش کردم،
اما به لطف خدا امروز دارم زندگیه قشنگی رو تجربه میکنم
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 3961