نگارخانه آثـار

[17]

yoosef riyazati

مداد رنگی و طراحی
 • نقاشی مداد رنگی خانم لیندا کیانی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 15 مهر 1396
  یادداشت هنرمند:
 • سیاه قلم

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 11 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • علمدار کربلا

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
  مداد رنگی و پاستل
 • خانم انگلیسی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • تک ستاره اسمانم

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 15 مهر 1396
  یادداشت هنرمند:
  نقاشی مداد رنگی و پاستل گچی . این نقاشی اثری تقلیدی است
 • سیاه قلم

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 11 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • جنگ های صلیبی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 12 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • مداد رنگی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 11 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • سیاه قلم

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 12 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • خانه اپرای سیدنی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • پلیکان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • KO.G

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 11 دی 1393
  یادداشت هنرمند:
 • تک ستاره اسمانم

  از مجموعه: طراحی و نقاشی

  تاریخ ارسال: 15 مهر 1396
  یادداشت هنرمند:
  نقاشی مداد رنگی و پاستل گچی