پروفایل من

ظفر صادقی

گرافیک رایانه

  • متولد 26 فروردین 1367
  • 09353670190
  • مازندران
  • نوشهر
  • نوشهر
  • xafar.sadeghi@yahoo.com
آرشیو
می نویسم غزلی

روی گلبرگ گلی

عطر آن می پیچد

در حوالی کسی ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 1 دی 1388
بازدید پروفایل: 1103