پروفایل من

زهراسادات هاشمی

صنایع دستی و مجسمه سازی

  • متولد 23 مرداد 1376
  • اصفهان
آرشیو
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تورا
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون امدی که من
 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 1337