پروفایل من

محمد حسین جعفری

گرافیست

  • Nagsh.ir | Telegram:@Nagsh_ir
آرشیو
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، روح الله بت شکن :
تنها هنرى مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام نـاب محمـدى (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، اسـلام ائمـه هـدى (علیه‌السلام)، اسلام فقـرای دردمنـــد ، اسلام پابرهنگان ، اسـلام تازیانه خـوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیتها باشـد.
 هنـرى زیبـا و پاک است که کـوبنـده سـرمایه دارى مـدرن و نـابـود کننـده اسلام رفـاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگى، اسلام مـرفّهین بى درد و در یک کلمه اسلام آمریکایى باشد. 


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 5417