نگارخانه آثـار

[27]> آلبوم: یاصبور...

سید واصفی

طراحی گرافیکی
 • غرور که چیزی نیست

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  در من، یک من سوخته
  غرور که چیزی نیست..
 • تماشاچی به دورم هست اما بی هوادارم

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 20 شهریور 1396
  یادداشت هنرمند:
  تماشاچی به دورم هست اما بی هوادارم
  به هر آشفته بازاری که گویی من سزاوارم

  اگر پایین بیاید آسمان دنیا شود دشمن
  من از معشوقه خود دست هرگز بر نمیدارم

  نصیبم کرد جای رو سپیدی مو سپیدی را
  جوانی های خود را سخت از دنیا طلبکارم

  .
  .
  سید واصفی
 • خاطراتت مرا به بادم داد...

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  من هواخواه روزهای توام
  خاطراتت مرا به بادم داد
  خنده هایت شده عذاب دلم
  طرح لبخندت عشق یادم داد..

  سیدواصفی

  برشی از یک چارپاره..
 • #دنیا برو کنار ...

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  دست دنیا سخت پسبیده گریبان مرا
  میفشارد،یک نفس مانده رهایش میکند...

  #سیدواصفی
 • بختِ کوتاهیم ..

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  بختِ کوتاهیم و زَنگاریم و قحط چاره یم
  سالیانیست هست غرق مُردگانی گشته ایم ..

  #سیدواصفی
 • و جعلنا من بین ایدیهم ...

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1396
  یادداشت هنرمند:
  به هوای قدمت نغمه ی جانا خواندم
  رفتی و پشت تو آرام فتحنا خواندم
  تا که چشمی به قد و قامت تو وا نشود
  از سر صبح برایت وجعلنل خواندم..

  سید واصفی
 • دست هایم به لرزه افتاد و ..

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  دست هایم به لرزه افتاد و چشم هایم تلو تلو خورد و
  رشته ی تلخ دلخوشیِ دلم چقدر کورِ کور بسته شده...
  .
  .
  .

  #سید واصفی
 • خسته از عاقبت ساکن تهران شدنم ..

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  خسته از عاقبت ساکن تهران شدنم
  سیر از این تا به سحر جلد خیابان شدنم

  بین این شهر رو نیست من آواره شوم
  سهم آغوش تو بود این همه حیران شدنم

  سرتکان میدهد هرکس که مرا میبیند
  دیگر امید ندارند به درمان شدنم

  تاوزیدم به سرم رشته ی باران بارید
  ذوق من کورشد از لذت طوفان شدنم

  ضجه کردم سر دنیا که تورا پس بدهد
  خنده دار است پنین طفل دبستان شدنم

  باتداعی نگاهت بدنم میلرزد
  آرزویم شده پاگیر بع نسیان شدنم

  رفتی وبین دوراهی دلم خاک شدم
  من پشیمانم از آن روز پشیمان شدنم

  #سیدواصفی
 • بریده ام ز سر خویش شر دنیا را

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 14 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  نبود در خور جان کندن این که من دیدم
  بریده ام ز سر خویش شرّ دنیا را ...

  #سیدواصفی
 • عشق در فاصله ها تا به ابد قربانی ست

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 14 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  سرد شد خاطرم و از دهن افتاد دلم
  عشق در فاصله ها تا به ابد قربانی ست ...

  #سید واصفی
 • #نفتکش_سانچی

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 25 دی 1396
  یادداشت هنرمند:
  آتش نسیم آمدنت را به آب بُرد
  دریا گرفت خاطر دریایی تورا...

  سیدواصفی