نگارخانه آثـار

[19]> آلبوم: یاصبور...

سید واصفی

طراحی گرافیکی
 • #دنیا برو کنار ...

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  دست دنیا سخت پسبیده گریبان مرا
  میفشارد،یک نفس مانده رهایش میکند...

  #سیدواصفی
 • خسته از عاقبت ساکن تهران شدنم ..

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  خسته از عاقبت ساکن تهران شدنم
  سیر از این تا به سحر جلد خیابان شدنم

  بین این شهر رو نیست من آواره شوم
  سهم آغوش تو بود این همه حیران شدنم

  سرتکان میدهد هرکس که مرا میبیند
  دیگر امید ندارند به درمان شدنم

  تاوزیدم به سرم رشته ی باران بارید
  ذوق من کورشد از لذت طوفان شدنم

  ضجه کردم سر دنیا که تورا پس بدهد
  خنده دار است پنین طفل دبستان شدنم

  باتداعی نگاهت بدنم میلرزد
  آرزویم شده پاگیر بع نسیان شدنم

  رفتی وبین دوراهی دلم خاک شدم
  من پشیمانم از آن روز پشیمان شدنم

  #سیدواصفی
 • دست هایم به لرزه افتاد و ..

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  دست هایم به لرزه افتاد و چشم هایم تلو تلو خورد و
  رشته ی تلخ دلخوشیِ دلم چقدر کورِ کور بسته شده...
  .
  .
  .

  #سید واصفی
 • بختِ کوتاهیم ..

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  بختِ کوتاهیم و زَنگاریم و قحط چاره یم
  سالیانیست هست غرق مُردگانی گشته ایم ..

  #سیدواصفی