پروفایل من

زهرا غلامی

گرافیست .نقاش ،عکاس

  • متولد 1 آبان 1364
  • تهران
آرشیو
چیزی مرا به خود میخواند
بی اندیشه، بی پندار، بی دلیل.
مگراز یاد برده ای هرآنچه با ما بود و بی ما شد!
ازیاد برده ای آن همه وعده دیدار زیر درخت انار
مگراز یاد برده ای آن همه خاطرات برباد رفته در باد
انگاراز یاد برده ای آن همه سکوت پرغوغا در نهایت شب
بگو به حرمت نگاههای پـاک
به حرمت حـریم زلال کـلام
بگو که از یاد نبرده ای آن همه
تپش های دلهره انگیز و عشق پاک
بگـــو!
بگو که به فراموشی ام نبـرده ای
بگوکجا نشان قدم نا تـمام خواهد ماند
بگو که امشب، باران میـبارد
برآن همه خاطره
بــرآن هــمه یـــــاد


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 4 آبان 1389
بازدید پروفایل: 11070