پروفایل من

سید محمود ضیائی

خوشنویسی، نقاشی ،شعر ، عکس

آرشیو
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای:

ما با خدا پیمان بسته ایم راه امام خمینی(اعلی الله قدره) را كه راه اسلام و قرآن وراه عزت مسلمین است، دنبال كنیم.
عضویت در تاریخ 30 دی 1388
بازدید پروفایل: 26110