پروفایل من

علی عالی ابوذر

عکاس

  • تهران
  • تهران
  • www.zigpha.com/home
  • ali_ali_abouzar@yahoo.co.uk
آرشیو

که گفت در رخ خوبان نظر خطا باشد
خطا بود که نبینند روی زیبا ر
ا

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 8274