پروفایل من

ز. س مهاجری

گرافیک

  • متولد 18 اسفند 1366
آرشیو
هیچگاه به خودت مغرور نشو، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شدند.
عضویت در تاریخ 2 بهمن 1389
بازدید پروفایل: 2186